Onze visie

Een kleurrijk kinderdagverblijf

Ons doel is ‘kleurrijk’ te zijn door kwaliteitsvolle opvang te bieden in een warme en huiselijke sfeer, waarbij we zorgen voor een psychisch en fysisch veilige omgeving. 

Het welbevinden en de betrokkenheid van ELK kind vinden wij belangrijk. ELK kind moet optimaal kunnen ontwikkelen op zijn eigen tempo. We willen dat iedereen zich hier thuis voelt en respect ontvangt. 

We trachten een vooruitstrevende organisatie te zijn, die maatschappelijk verantwoord handelt en met enthousiaste en professionele medewerkers werkt. 

We geven opvoedingsondersteuning aan ouders en ijveren voor duidelijke en open communicatie.