VZW Kinderkribbe

Ter Duinen

Missie

Als kleurrijk kinderdagverblijf bieden wij kwaliteitsvolle opvang binnen een warme, huiselijke sfeer waar ELK kind centraal staat. Een enthousiast en professioneel team biedt ouders ondersteuning en houdt rekening met ELK individu. Respect en open communicatie zijn voor ons belangrijke bouwstenen.

Visie

Ons doel is ‘kleurrijk’ te zijn door kwaliteitsvolle opvang te bieden in een warme en huiselijke sfeer, waarbij we zorgen voor een psychisch en fysisch veilige omgeving. Het welbevinden en de betrokkenheid van ELK kind vinden wij belangrijk.

Werking

We vinden gehechtheid en emotionele veiligheid van jonge kinderen van groot belang. Vandaar onze keuze voor een verticaal werkend kinderdagverblijf. D.w.z. kinderen van 0 tot 3 jaar blijven gedurende de hele opvangperiode in dezelfde groep.

Onze troeven

Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek kwam tot stand vanuit de intensieve samenwerking tussen alle medewerkers van kinderdagverblijf Ter Duinen. Alle medewerkers hebben vanuit hun eigen functie en takenpakket een belangrijke bijdrage geleverd in het denkproces dat tijdens het proces van kwaliteitszorg gevoerd werd. De continue toetsing met de collega’s uit het netwerk ‘Hupsakee’ en de intervisiegroep van het Vlaams Welzijnsverbond stuurden dit boek naar zijn meer definitieve vorm.

De algemeen coördinator en de leden van de raad van bestuur steunen integraal de inhoud van het boek en trachten een kader te creëren waarbij alle voorwaarden gerealiseerd worden om dit kwaliteitshandboek in de praktijk te brengen en te onderhouden.

Netwerk Hupsakee

V.Z.W. Kinderkribbe Ter Duinen maakt deel uit van het feitelijk samenwerkingsverband Hupsakee. Dit is een samenwerkingsverband tussen de erkende kinderdagverblijven Molleke in Mol, Karbonkeltje in Overpelt (www.kdvkarbonkeltje.be), Windekind in Heusden (www.kdvwindekind.be) en Ter Duinen in Lommel.

Samen maakten we o.a. het heen- en weerboekje weerboekje ‘Eén, twee …. Hupsakee…’ en een observatieschaal.

Ook organiseren we samen studiedagen, ontwikkelen samen het kwaliteitsbeleid, enz….!