Coronavirus – afwezigheden

Zonet ontvingen we met een express-nota van het Vlaams Welzijnsverbond het volgende :

“Wij vernemen dat het agentschap opgroeien en het kabinet Welzijn crisisberaad hebben gehouden om een regeling te treffen over de respijtdagen. De normale regelgeving wordt on hold gezet. Dit alvast tot 3 april, de datum tot waar alvast de federale maatregelen rond corona gelden. Dit betekent concreet dat GEEN ENKELE ouder moet betalen voor welke afwezigheid dan ook, of het nu door een ziek kind is, dan wel voor de vrees voor corona, etc.”

Alle afwezigheden vanaf 16 maart tot en met 3 april zijn dus gewettigde afwezigheden. Er worden geen respijtdagen voor afgetrokken, noch dagtarieven voor aangerekend.

We willen er dan ook op aandringen dat ouders die in de mogelijkheid zijn om hun kinderen thuis te houden, dit ook te doen om verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan.

Meer nieuwtjes

Moeke Lieve

Vanaf 1 september is Lieve op pensioen gegaan. Lieve was al onze vertrouwenspersoon lang voordat deze titel haar officieel werd toegekend. Lieve is met haar

Lees meer »

Zomer = IJsjes

Naar jaarlijkse traditie stopte de ijskar ook deze zomer aan onze Kribbe. Dat de kindjes én begeleidsters hier dankbaar van smulden moet natuurlijk niet gezegd.

Lees meer »

Ons Achtste groepje

Nadat we ons hadden ingespannen om kinderen van gesloten opvanginitiatieven uit Lommel op te vangen, kwamen we met het idee om een extra groepje in

Lees meer »