Coronavirus – afwezigheden

Zonet ontvingen we met een express-nota van het Vlaams Welzijnsverbond het volgende :

“Wij vernemen dat het agentschap opgroeien en het kabinet Welzijn crisisberaad hebben gehouden om een regeling te treffen over de respijtdagen. De normale regelgeving wordt on hold gezet. Dit alvast tot 3 april, de datum tot waar alvast de federale maatregelen rond corona gelden. Dit betekent concreet dat GEEN ENKELE ouder moet betalen voor welke afwezigheid dan ook, of het nu door een ziek kind is, dan wel voor de vrees voor corona, etc.”

Alle afwezigheden vanaf 16 maart tot en met 3 april zijn dus gewettigde afwezigheden. Er worden geen respijtdagen voor afgetrokken, noch dagtarieven voor aangerekend.

We willen er dan ook op aandringen dat ouders die in de mogelijkheid zijn om hun kinderen thuis te houden, dit ook te doen om verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan.

Meer nieuwtjes

SINT

Wat waren we blij dat Sinterklaas en zijn Pieten ook dit jaar weer bij ons op bezoek kwamen. Een weekje voor zijn bezoek werden de

Lees meer »

Brigitte met pensioen

Ons Brigitte, begeleidster van Huisje 2, is met pensioen. Brigitte is vanaf het prille begin werkzaam in de Kribbe en heeft alle mogelijke evoluties meegemaakt.

Lees meer »

Iedereen in de kijker

Dinsdag werden de stafleden aangenaam verrast door de begeleiders met een complimentenblad. Op de toiletten hingen teksten met appreciaties voor het werken in de kinderopvang.

Lees meer »